onze aanpak

onze aanpak

Onze assessment en development centers combineren:

 • simulatieproeven 
 • vaardigheidstests 
 • persoonlijkheids- en motivatievragenlijsten 
 • gestructureerd interview gericht op ervaring en competenties 

Meerdere instrumenten dus, die toelaten om objectieve informatie te verzamelen vanuit verschillende invalshoeken over de kennis, vaardigheden en drijfveren van een (toekomstige) medewerker.

Het assessment- en developmentproces

 1. We bepalen de sleutelcompetenties waaraan een kandidaat moet voldoen. 
 2. We werken een evaluatieprogramma op maat uit. 
 3. De kandidaat neemt deel aan een evaluatiedag. 
 4. We maken een rapport met aanbevelingen op vlak van tewerkstelling en/of ontwikkeling. 
 5. We plannen een feedbackonderhoud met de kandidaat en met u. 
 6. We formuleren tewerkstellings- en/of ontwikkelingsadviezen. 
 7. We zetten (bij een development center) het advies om in een concreet actieplan.

waarom beroep doen op een assessment of development center