coaching traject

het coachingtraject

Elke coaching verloopt volgens een vast stramien en in de richting van een duidelijk einddoel.

1. intakegesprek
De coach, de coachee en zijn manager nemen deel aan het intakegesprek. We analyseren de coachingvraag en bepalen de doelstellingen. Dit alles leggen we vast in een contract dat alle betrokken partijen ondertekenen.

2. coachingssessies
In deze gesprekken begeleidt onze coach uw medewerker in zijn ontwikkeling:

  • de coachee zit aan het stuur en toont positieve inzet. Hij zoekt oplossingen, past ze toe en evalueert ze. Hij durft kritisch te zijn tegenover zichzelf en engageert zich om zijn aanpak te wijzigen om tot het beoogde resultaat te komen
  • de coach begeleidt het proces en is verantwoordelijk voor de kwaliteit en doeltreffendheid ervan. Vanuit zijn ervaring stelt hij pertinente vragen die de coachee stimuleren en aan het denken zetten over zijn acties en de gevolgen ervan. De coach is een klankbord en spiegel. 

Elke sessie sluiten we af met een actieplan waarmee de coachee na de sessie aan de slag gaat.

  • als manager/HR-manager van de coachee speelt u geen actieve rol in de coaching maar geeft u regelmatig feedback en zorgt u voor een positief draagvlak voor de coaching. 

3. outtakegesprek
Om het traject af te sluiten zitten alle partijen samen rond de tafel. We bespreken in welke mate de doelstellingen van de coaching bereikt zijn. We toetsen en evalueren in hoeverre het nieuw verworven gedrag in verschillende situaties toegepast en eigen gemaakt is.


“Natuurlijk is elke coachee anders. Maar wat ze wel allemaal delen, is het potentieel om de zaken anders aan te pakken in hun werksituatie. Bij sommigen ligt dat potentieel in competenties die aangewakkerd kunnen worden. Maar heel vaak wordt het potentieel onderdrukt door blokkerende gedachten die tijdens de coaching naar boven komen en in vraag gesteld worden. Door er een nieuwe betekenis aan te geven, zet de coachee belangrijke stappen op weg naar groei en verandering.”


“Na enkele verschuivingen in mijn team, leek alles plots vierkant te draaien - hoe hard ik ook aan de kar trok. Ik sprak erover met onze HRmanager en wou een andere job. Hij wilde niets overhaasten en stelde me coaching voor. De sessies met mijn coach waren confronterend. Een echte ‘eyeopener’. Ik leerde mezelf op een andere manier kennen, kreeg een frisse kijk op mijn team en ging daarmee aan de slag. Uiteindelijk ben ik niet van job veranderd maar van aanpak. En dat weerspiegelt zich in de resultaten.”