de meerwaarde van coaching

de meerwaarde van coaching

Uw medewerker neemt de regie in handen

Dankzij de gesprekken met hun coach komen uw medewerkers tot zelfinzicht en tot duurzame oplossingen voor de uitdagingen die ze tegenkomen. Onze coaches reiken nooit kant-en-klare oplossingen aan, maar begeleiden uw medewerkers om hun eigen pad uit te stippelen naar het gewenste resultaat.

Uw mensen groeien, dus ook uw onderneming

De persoonlijke ontwikkeling van uw medewerker staat steeds in relatie tot de doelstellingen van uw organisatie. We begeleiden uw werknemer om te investeren in zichzelf. Die groei komt tegemoet aan zijn persoonlijke ambities en verwachtingen én ondersteunt de doelstellingen van uw onderneming.

Individueel, dus hoogst efficiënt

Coaching als instrument voor persoonlijke groei en ontwikkeling is effectief omdat het 100% focust op de situatie, de mogelijkheden en knelpunten van de coachee. De manager vindt in onze coach een neutraal klankbord, een copiloot en een mentor. Iemand die durft doorvragen en confronteren, en uitdaagt om grenzen te verleggen.

Voor iedereen de juiste coach

Het succes van coaching wordt mee bepaald door de ‘klik’ tussen coachee en coach. Openheid, authenticiteit en vertrouwen zijn een must. RiseSmart beschikt over een zeer divers team van gecertificeerde coaches, met een stevige bedrijfsachtergrond en ervaring in begeleiding van mensen. Zij werken volgens duidelijke afspraken rond gewenste resultaten en gehanteerde methodieken.

hoe met coaching resultaten behalen