3 tips voor een geslaagde outplacement

3 tips voor een geslaagd outplacement

  1. Informeer en betrek alle betrokken partijen bij de outplacementbeslissing en de keuze van outplacementpartner. 
  2. Betrek de ontslagen werknemer in de keuze en invulling van zijn programma door hem of haar zo snel mogelijk in contact te brengen met ons indien het om een individueel ontslag gaat. 
  3. Ondersteun ontslagen medewerkers die nog een tijdje in uw onderneming blijven, door workshops over omgaan met verandering en het zoeken naar een nieuwe baan. Wij kunnen deze workshops voor u organiseren. Uit ervaring weten we dat dit óók een positief effect heeft op de werknemers die actief blijven in uw organisatie.

Een klant vertelt het zo...

herstructurering met outplacementbegeleiding en introductie van nieuwe leiderschapsstijl 

de klant
productiebedrijf uit de privésector 

uitdaging
Herstructurering met outplacementbegeleiding en introductie van nieuwe leiderschapsstijl 

oplossing 

  • collectief en individueel outplacement 
  • workshops over veerkracht voor medewerkers en leidinggevenden
  • coaching van het directiecomité
  • samen uitwerken van een nieuw leiderschapsmodel
  • workshops leiderschap in België, Nederland en Frankrijk
 

“We klopten aan voor outplacementbegeleiding, maar vonden in RiseSmart een echte partner die onze nieuwe organisatie op menselijk vlak mee vorm heeft gegeven. De consultants die ons begeleidden, excelleerden op elk niveau. Ze hielpen ons bij het ontwarren van strategische vraagstukken en leidden met veel enthousiasme groepsgesprekken en workshops. Al onze medewerkers bleken achteraf ook zeer positief over de persoonsgerichte individuele begeleiding.” - HR Director

partnerschap