hoe een goede outplacementpartner kiezen

hoe kiest u een goede outplacementpartner?

Onderzoek deze vijf criteria:

  1. Hoe outplacementkantoren zich positioneren op de markt, kan een eerste selectiecriterium zijn. Het ene bureau richt zich vooral op de begeleiding van hogere profielen, andere specialiseren zich in collectieve begeleiding. Als marktleider in outplacement richt RiseSmart zich tot de volledige arbeidsmarkt en hebben we ervaring in de begeleiding van alle profielen. 
  2. Kijk naar de inhoud van het aanbod: wat omvat de begeleiding? Steekt er een methodologie achter? Welke middelen krijgt het individu? Kunnen deelnemers gebruikmaken van de kantoorinfrastructuur? In hoeverre is maatwerk mogelijk? 
  3. Ook de bereikbaarheid en nabijheid van de outplacementpartner spelen een rol. Vinden de sessies plaats in een vestiging in de buurt of moet de kandidaat zich ver verplaatsen? Verschaft uw outplacementpartner een virtueel platform voor online meetings, e-learning, toegang tot informatiebronnen en jobs?  
  4. Prijs is uiteraard ook een criterium, maar niet zonder de kwaliteit mee in rekening te brengen. Van een Certo-gecertificeerde partner mag u een solide aanpak verwachten. Ook cijfers zeggen iets over de kwaliteit van de begeleiding. Vraag bijvoorbeeld naar het slaagpercentage van de aangeboden oplossing, het aandeel tevreden klanten of het percentage kandidaten dat binnen de duur van hun programma een nieuwe job vond, of vraag een referentie. 
  5. Is de outplacementpartner bereid om de juiste coach in te zetten? Ook dat is belangrijk. Tussen de medewerker en de coach, maar ook tussen bedrijf en coach moet er op alle niveaus een ‘klik’ zijn. 

(*) Certo: certificaat van VDAB en de beroepsorganisatie Federgon voor outplacementbureaus in het kader van collectieve ontslagen

Een goede outplacementpartner faciliteert en stimuleert de kandidaat om het stuur van zijn loopbaan in eigen handen te nemen.

3 tips voor een geslaagde outplacement