nieuws

terug naar lijst
21-10-2015

Randstad (Galilei) begeleidt als eerste bedrijf in België de volledige arbeidsmarkt

Brussel, 21/10/2015 - Een belangrijke ontwikkeling op de arbeidsmarkt is dat arbeidsbemiddeling die vertrekt vanuit het individu, outplacement, loopbaanbegeleiding en trajectbegeleiding, de voorbije jaren sterk gegroeid is. Dit heeft te maken met nieuwe regulering inzake outplacement en nieuwe overheidsinitiatieven (loopbaanbegeleiding, tenderbeleid) maar ook met de steeds grotere behoefte van werknemers om ondersteuning te krijgen bij het managen van de eigen volledige loopbaan. Binnen Randstad wordt deze arbeidsbemiddeling aangeboden onder het merk Galilei. Met de integratie van Randstad Diversity en de acquisitie van Galaxis is Galilei het allereerste bedrijf in België dat de totale arbeidsmarkt kan begeleiden, van hoog tot laag en dit gedurende de gehele carrière.

Historisch gezien hebben private arbeidsmarktintermediairs zich altijd meer op de vraagzijde dan op de aanbodzijde van de arbeidsmarkt gericht. Het gemeenschappelijk kenmerk van uitzend-, werving en selectie- en executive searchbedrijven was en is dat ze voor vacatures van bedrijven de geschikte kandidaten zoeken.  Gaandeweg is zich echter ook meer en meer een dienstverlening op de arbeidsmarkt gaan ontwikkelen die vertrekt vanuit het aanbod. Het gemeenschappelijk kenmerk is dat men op zoek gaat naar een passende functie voor een concreet individu.  De betrokkene wordt begeleid naar een (nieuwe) job. Het gaat meer bepaald om outplacement (voor ontslagen werknemers),  loopbaanbegeleiding (werknemers) en trajectbegeleiding (werkzoekenden). Deze markt kent de voorbije jaren om diverse redenen een heel sterke groei. Vooreerst is er de regulering inzake outplacement die enkele jaren geleden al verplicht werd voor 45 plussers en nu onder bepaalde voorwaarden wordt veralgemeend in het nieuwe eenheidsstatuut. Daarnaast zijn er initiatieven van de Vlaamse overheid die loopbaanbegeleiding voor werknemers (via de loopbaancheque) stimuleren. Een derde reden is de politieke keuze om het begeleiden van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt gedeeltelijk uit te besteden aan private profit en social profit partners. En tenslotte zijn er de stijgende behoeftes van werknemers aan ondersteuning om de eigen loopbaan in handen te nemen. Deze behoeftes zullen in de toekomst alleen maar toenemen. Het wordt een uitdaging voor sociale partners en overheid om hier op in te spelen.

Bij Randstad wordt de arbeidsbemiddeling die vertrekt vanuit de werknemer/werkzoekende aangeboden onder het merk Galilei. Eind dit  jaar zullen maar liefst 15 000 personen één of andere vorm van begeleiding naar (ander) werk hebben gevolgd (5000 outplacement, 9000 trajectbegeleiding, 800 loopbaanbegeleiding).  Na trajectbegeleiding en individueel outplacement vindt gemiddeld drie op vier een duurzame nieuwe baan. Bij collectief outplacement ligt dit op 61%. Een belangrijke reden voor dit iets lager percentage ligt in de gemiddeld kortere begeleidingsduur bij collectief outplacement.

Galilei is marktleider outplacement en één van de belangrijkste loopbaanbegeleidingscentra in België. Daarnaast is het na de integratie van Randstad Diversity één van de weinige profitbedrijven die een belangrijke rol speelt in de trajectbegeleiding waarbij voornamelijk werkzoekenden met enige afstand tot de arbeidsmarkt begeleid worden naar werk. In de nieuwe structuur heet het vroegere Randstad Diversity nu Galilei Employability. Met de overname van Galaxis, die begeleiding aanbiedt bij hogere profielen, is Galilei nu het eerste bedrijf in België dat in staat is de gehele arbeidsmarkt te begeleiden. Van hoog tot laag en dit gedurende de ganse loopbaan.

Opvallend is dat de positie van arbeidsbemiddeling die vertrekt vanuit de werknemer/werkzoekende sterk verschilt in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. In Vlaanderen speelt outplacement een veel belangrijker rol bij herstructurering van bedrijven. In Wallonië wordt deze rol veel meer door Forem zelf opgenomen.  Wat trajectbegeleiding betreft kiest Vlaanderen reeds 10 jaar voor een tenderbeleid, een systeem van aanbesteding met transparante criteria en beoordeling terwijl Wallonië en Brussel gebruik maken van projectoproepen op basis van subsidies. Tenslotte blijft de actieve ondersteuning van loopbaanbegeleiding via loopbaancheques voorlopig beperkt tot Vlaanderen.

 

 

Meer informatie:
Jan Denys
Director External Communication & Public Affairs
M: 0495 599 415
Email: jan.denys@randstadgroup.be
@DenysJan
@RandstadBe

terug naar lijst